Een sterfgeval, wat nu?

Te doen bij overlijden


1 Overlijden
Na het overlijden van uw dierbare is het belangrijk dat de dienstdoende arts of eigen huisarts wordt gebeld. De arts stelt een Verklaring van Overlijden op.
Wanneer het overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling plaatsvindt hoeft u de arts niet te bellen. Deze wordt door het zorgpersoneel op de hoogte gesteld.
 
2 Bel de uitvaartverzorger
Nadat de arts de Verklaring van Overlijden heeft afgegeven, belt u de uitvaartverzorger.

Wim Samsen is dag en nacht bereikbaar via het telefoonnummer 06 266 109 17.
 
De uitvaartverzorger zal zich eerst telefonisch op de hoogte stellen van de situatie rondom de overledene; is het een voorzien overlijden of is het onverwacht, is uw dierbare thuis overleden of in het ziekenhuis.

Daarna geeft hij aan welke stappen er gezet gaan worden en komt hij naar u toe.

Wij hechten er grote waarde aan dat eerst in alle rust de laatste verzorging en opbaring van de overledene plaatsvindt.
Zodra dit voor de nabestaanden, samen met de uitvaartverzorger, is afgerond, dan pas gaan we verder om de uitvaart van uw dierbare vorm te geven.
 
3 Opzoeken en klaarleggen
– Zoek kleding uit voor de overledene waarin zij/hij mag worden opgebaard.
– Zoek een identiteitsbewijs en/of het trouwboekje van de overledene.
– Ga na of de overledene een testament of een wilsbeschikking heeft. Zijn of haar uitvaartwensen staan daar misschien in. Hiermee kunnen wij een persoonlijke invulling geven aan de uitvaart van uw overleden dierbare.
– Kijk of de overledene een uitvaartverzekering heeft en leg de polis(sen) van de eventuele verzekering klaar.